30-01-2021 Nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe strijd tegen Vestia ! Actie en petitie !!

Beste huurders van Vestia in ónze gemeente Bergeijk. Vestia blijft doorgaan met verhogen van de huren
van onze woningen, maar voldoen al véle jaren niet aan hun verplichtingen inzake onderhoud ! En dat
is van kommer tot énorme kwel geraakt !!
We worden als úw bewonerscommissie niet gehoord en doodgezwegen en oplossingen blijven achterwege.
De SP, landelijk al bekend door het aanpakken van de toeslagenaffaire, wil nu ook vierkant achter óns als
Vestia huurders gaan staan om dit al lang spelende drama aan te pakken.

Wij vragen u dringend de petitie die de SP is gestart te ondertekenen !! Niks doen is geen optie meer daar
zowel Vestia als de andere politieke partijen ons als huurders tótáál negeert en er geen instantie is die het
voor óns opneemt !! Teken dus massaal is onze dringende oproep !!
Hoewel heel sociaal hurend Nederland lijdt (waarvoor ook aandacht geld) rijdt Vestia een wel héél scheve
schaats ! Laat zien als Vestia huurder dat U er ook klaar mee bent ! Teken de petitie !!
Tekenen doet u hier !!!

Voor een ánder, beter en sociáler Nederland, zou u er ook goed aan doen in maart op de SP te stemmen !
Wij als uw bewonerscommissie zien alleen verandering in de wooncrisis als Ú met ons gaat voor een
eerlijker Nederland met de SP !!

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

02-01-2021 Beste wensen voor 2021 !!11-09-2020 Kassa uitzending 12 september 2020 en wij zijn er bij voor ú !! (+update)

Zaterdag 12 september om 19.00 u het vervolg van onze strijd! BNNVARA Kassa. 7 dec 2019 waren we in de
uitzending bij Kassa, weet u dat nog ? Vestia komt nu hun antwoord in de studio geven en zullen weer een
mooi verhaal ophangen. Wij zijn benieuwd, jullie ook? Dat was vrijdag, vw. corona konen we er niet bij zijn.
Pas zaterdagmiddag 12/9 kregen we om 13u. te horen dat we wél live aanwezig konden zijn in de studio !!
Kans aangepakt ! Om 16.30u. naar Hilversum getogen ! Kunnen zeggen wat we wilden zeggen en dat was:
Uitzending 120920 Kassa.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

09-07-2020 Nieuwe blog op Vestiamalaise.blogspot.com o.a. over het gesprek met Ollongren !!

06-07-2020 Beste huurders van een Vestia woning in Bergeijk ! Het is hoog tijd voor ACTIE !
We hebben u al diverse mogelijkheden getoond om actie te ondernemen tegen Vestia !
Zie o.a. het stappenplan wat verder naar onder om de huurverhoging te weigeren ! Dat kan nog stééds !
Voor eind juli kunt u het automatisch ingehouden bedrag van de nieuwe huur, dus mét huurverhoging,
terug laten boeken (storneren), en daarna gewoon de oude huur over te maken!
https://bondprecairewoonvormen.nl/2020/06/huurders-in-verzet-tegen-huurverhoging/
Let op, zet uw verhogingsbedrag apart op een spaarrekening !!!
Wordt lid van de actiegroep “wijweigerendehuurverhoging”
https://bondprecairewoonvormen.nl/2020/06/persbericht-huurders-weigeren-de-huurverhoging-per-1-juli/
Ook kunt u uw problemen met de huur kenbaar maken aan de huurcommissie bij een registratiepunt aldaar.
https://www.huurcommissie.nl/registratiepunt
De woonbond stelt een huuralarm meldpunt ter beschikking om uw verhaal te doen ! Bond Precaire Woonvormen
https://www.woonbond.nl/meldpunt-huuralarm
Wordt lid van de SP, die hebben al zoveel goed werk verricht dat ze het verdienen groot te worden !
https://www.sp.nl/lid-worden
Ons advies ! Meldt uw probleem op zoveel mogelijk plekken !

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

18-06-2020 Actiedag 23 juni in Bergeijk van uw bewonerscommissie samen met de SP !

In de actieweek van 22 juni t/m 26 zijn er in heel het land acties van de SP in het kader van
0% is genoeg ! In Bergeijk sluit uw bewonerscommissie zich aan met een actie op het plein bij de Jumbo voor
van 11:00u. tot 16:00u. ! We nodigen u van harte uit om als Vestia huurder deze actie te komen bezoeken !
U bent van harte welkom !

Ook is er door minister Ollongren aan de huurcommissie gevraagd om een zgn. registratiepunt (meldpunt) in te stellen,
omdat zij benieuwd is naar hoeveel huurders door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen en moeite
hebben met het betalen van hun huur. We raden u zeker aan mocht u deze problemen hebben dit aan dit meldpunt
door te geven en u dus te registreren ! https://www.huurcommissie.nl/registratiepunt 

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

16-06-2020 We doen een oproep om uw huurverhoging te weigeren! 0% huurverhoging is meer dan genoeg !!!!

Vindt u ook dat het genoeg is geweest en dat de reactie van Vestia wel erg knullig was op het Zwartboek van de SP?
Zie iets verder naar onder aan de rechterkant. Wij in ieder geval wel en hebben een en ander voor u uit (laten) zoeken.

U kunt met een klein risico uw huurverhoging weigeren. Hieronder vindt U de stappen die u moet doen. We vragen u
uitdrukkelijk om deze goed te lezen en uiteraard om mee te doen. We hebben verschillende gerenommeerde bonden
en partijen achter ons staan en hopen dus ook van harte dat u wilt laten zien dat alle nonsens van Vestia moet gaan stoppen!

Stap 1.
Geef het aan ons door als u mee gaat doen! Samen staan we sterker en kunnen we u helpen! Doe dit het liefst via
 info@bewonerscommissiebergeijk.nl
Stap 2.
Als u Vestia heeft gemachtigd om de huur automatisch af te schrijven, dan moet u die machtiging per 1 juli intrekken, of
wanneer de huur voor de maand juni voldaan is. Dit kunt u bij uw bank of bij Vestia doen.
Stap 3.
U heeft als het goed is voor 1 mei het voorstel van Vestia ontvangen om de huur per 1 juli te verhogen. Vergeet niet dat dit
een VOORSTEL is, en geen voldongen feit, u mág er bezwaar tegen maken.
Stap 4.
Per 1 juli betaalt u zelf het oude maandelijkse bedrag aan huur als in juni (en het gehele afgelopen jaar). U betaalt dus niet
de huurverhoging!
Stap 5.
Per 1 juli maakt u het bedrag van de gevraagde huurverhoging maandelijks over naar uw spaarrekening. Dit is uw eigen
verantwoordelijkheid. Dit omdat de kans bestaat dat uw bezwaar tegen de huurverhoging uiteindelijk door de huurcommissie
wordt afgewezen. U zult de huurverhoging dan alsnog, met terugwerkende kracht, moeten betalen. Daarom adviseren we het
bedrag van de huurverhoging apart te zetten.
Stap 6.
Dien GEEN bezwaarschrift in bij uw verhuurder voor 1 juli. Enkel de huurverhoging niet betalen is wettelijk toegestaan als
manier om bezwaar te maken.
Stap 7.
Betalingsherinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen van Vestia kun u negeren. Deze zijn in deze situatie NIET toegestaan.
U maakt immers gebruik van een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken. Kan wel heel intimiderend overkomen !
Stap 8.
Voor 1 oktober 2020 ontvangt u waarschijnlijk een aangetekende brief van Vestia. Daarin doet hij opnieuw het huurverhogingsvoorstel.
Toelichting: Stuurt Vestia voor 1 oktober 2020 geen aangetekende brief, dan gaat de huurverhoging vanwege een vormfout helemaal niet door.
Stap 9.
Als u een aangetekende brief ontvangt dan kunt u vóór 1 november 2020 een verzoekschrift indienen bij de huurcommissie, waarin u beschrijft
waarom u bezwaar maakt tegen de huurverhoging. De huurcommissie neemt uw verzoekschrift dan in behandeling. Dit kost u echter €25,00 ,
maar Vestia €400,00.! Bij een bijstandsuitkering of vergelijkbaar inkomen kunt u vrijstelling krijgen van betaling van die € 25,-.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

30-05-2020 Update van onze activiteiten en de stand van zaken

Even wat feiten op een rij:
- WOZ actie; 36 huurders hebben een bezwaar ingediend tegen de WOZ waarde van hun woning. De gemeente neemt deze
bezwaren in behandeling. Men mag hier tot eind van het jaar over doen. Actie loopt dus nog. Iedereen krijgt persoonlijk bericht
van de gemeente en er zal een hertaxatie plaatsvinden. Nieuwe bezwaren zijn niet meer mogelijk.

- SP Zwartboekactie Vestia; zo’n 70 huurders uit Bergeijk hebben verhalen gedeeld bij de SP voor het zwartboek. Landelijk leverde
dit ruim 1600 zwartboekverhalen op ! Het zwartboek is jl. 20 mei door de SP en huurders (óók uw commissie) in Rotterdam aangeboden
aan de directie Vestia. In een digitale bijeenkomst diezelfde middag beloofde Vestia beterschap en hen is gevraagd per 1 juni met
een plan te komen. Erg benieuwd of we wat gaan horen ! Actie loopt dus nog.

- Actie SP 0% is genoeg; tijdens het aanbieden van het zwartboek hebben we als huurders van Vestia twee zaken geëist: 1. De
huurverhoging moet van tafel en 2. Achterstallig onderhoud dient te worden uitgevoerd. Huurverhoging is per 1 juli. Als men
1 juni niet met duidelijke uitspraken komt, gaan we nader bekijken wat de vervolgstappen zijn. Dit kan een huurverhogingsstaking
zijn of anderzijds maar nadere informatie volgt dan nog !                                                                                                                                                                        Reactie Vestia aan SP

Wij roepen als uw bewonerscommissie alle 446 huurders van Vestia op in onze gemeente op om massaal mee te doen met deze laatste
actie en de acties die nog volgen ! De SP zoekt momenteel uit hoe we dit verantwoord en juridisch sluitend kunnen uitvoeren. Hou vol,
hou vertrouwen en verzet u tegen de huurverhoging per 1 juli. Zoals gezegd, nadere informatie volgt nog.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk


12-05-2020 GOED NIEUWS OF TOCH AFWACHTEN?

Wat krijgen we nu? Op dinsdagmiddag om 13.30u krijgen we plotsklaps een bericht vanuit het Ministerie Binnenlandse Zaken                                             flyer aanbieden zwartboek 20 mei
binnen dat er (wederom) een intentieverklaring getekend is tussen Vestia, alle 6 de maatwerkgemeenten, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Autoriteit Wonen en de Provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Een intentieverklaring van wat en waarom een 2de intentieverklaring? Ons idee was dat alle partijen hier al een jaar mee
bezig waren. Huh, zijn we al die tijd verkeerd voorgelicht of begrijpen we het verkeerd?
Is het nu helemaal zeker of niet en wat betekent dit voor ons als huurders, want we zijn natuurlijk al 7 -8 jaar de grootste verliezer
van Vestia. Wij betalen die torenhoge rekening waar we als huurders part noch deel van hebben uitgemaakt. Die directeur destijds
is nu voor als het goed is 2 jaar opgeborgen en kan als het goed is geen nieuwe slachtoffers meer maken, maar hij heeft gratis kost
en inwoning. Wij niet! Wij betalen de hoofdprijs voor in vele gevallen niet meer dan een dak boven je hoofd.
We gaan het proberen om alles eens wat duidelijker in normale taal uit te leggen, want als je zo’n rapport voor de eerste keer onder
ogen krijgt is het veelal abacadabra. Hoe het allemaal begon en waar staan we nu.

In februari 2019 kreeg de heer Karakus de opdracht vanuit het ministerie om Vestia te helpen om van de woningen in een aantal
gemeenten af te komen en zo weer wat “financieel gezonder” te worden. Dat ging vooral om de 6 door Vestia aangegeven
maatwerkgemeenten. Dit zijn de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas. Hier wilde
Vestia van de woningen af om zich te kunnen richten op hun kerngebied Rotterdam-Haaglanden.

We vermoeden dat deze gemeenten de huurders van deze gemeenten vooral te hard geroepen hebben dat er zaken moesten
veranderen en dat het zo niet meer door kan gaan. Voor de huurders in deze gemeenten zijn de problemen wat betreft de
betaalbaarheid en het achterstallige onderhoud en het gebrek aan duurzaamheid zeer groot. De heer Karakus moest naar een
concrete oplossing verkennen en proberen om deze woningen aan een of meerdere woningcorporaties te verkopen.
Maar als Vestia veel geld ontvangt voor vervroegde aflossing van de vele kredieten dan moeten ze ook een grote boete betalen
en schieten ze daar weer niets mee op, helaas voor de huurders. Er moet dus een andere oplossing gezocht worden die voor iedereen
goed is.
De woningcorporaties die echt welwillend en financieel in staat zijn om deze woningen over te nemen, nemen plaats aan specifieke
overleggen tussen het ministerie Binnenlandse Zaken, Autoriteit Wonen, provincies en gemeenten om de haalbaarheid en de constructies
uit te onderhandelen en de beren op de weg kwijt te raken. Hieruit zijn duidelijke afspraken gemaakt en daar is deze intentieverklaring nu
voor. De aankopende corporaties, gemeenten, Ministerie Binnenlandse Zaken, Autoriteit Wonen en Vestia hebben samen de richtlijnen uit
onderhandelt en nu gaat het definitieve verkoopproces van start.
In de komende periode gaan alle partijen hun deel verder uitwerken en de taxaties gaan van start. Dit betekent 2 verschillende taxateurs
gaan de waarde van de woningen betalen. We weten niet of ze ook echt in de woningen komen kijken of dat ze het anders doen. We
hopen dat ze toch ook echt naar de staat van de woning kijken inclusief achterstallig onderhoud, slechte staat van alle belangrijke zaken
als elektra, CV-installaties omdat er nog veel brandgevaarlijke AGPO-Ferroli ketels in hangen en de daken en muren. Ook is een zeer slechte
isolatie een groot probleem en een zeer grote kostenpost voor de huurders naast de normale huur die ook al zo hoog is. We duimen voor
een eerlijke taxatie!
We zullen even zeggen dat de taxaties samen de verkoopprijs is van Vestia aan de andere corporaties. Vestia wil waarschijnlijk meer en de
aankopende corporaties willen minder betalen, maar afspraak is afspraak en deze prijs is dan bindend.
De aankopende corporaties krijgen een zeer zware opgave voor de woningen in de komende jaren en de gemeente en de provincie
Noord Brabant zijn bereid om Woningbelang hiermee te helpen.
Als alles akkoord is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Autoriteit Wonen dan kan alles overgenomen worden!
Het ziet er gunstig uit, maar alle partijen kunnen zich nog steeds (alleen met gegronde reden) terugtrekken. Ook kan het Ministerie en de
Autoriteit Wonen nog steeds het voorstel afkeuren, ook als is de intentie tot verkoop er wel.
Er zijn dus nog verschillende hindernissen te nemen en we hopen dan ook dat het echt gaat gebeuren! Met de beloften van de waarnemend
Wethouder en de Provincie erbij moet het lukken.
Wat doen wij tot de verkoop rond is en de overdracht heeft plaatsgevonden? Wij vechten nog steeds door voor een lagere huur en beter
onderhoud. Het laat zich raden dat het nog een hele opgave wordt om Vestia te bewegen tot actie, maar Vestia is en blijft verplicht normaal
en goed onderhoud te verrichten. Onze eis naar Vestia gaat Woensdag 20 mei dan ook zijn:
0% huurverhoging voor iedereen en een normaal en fatsoenlijk onderhoud, want de schimmelzwammen mogen toch niet in de woning komen
en de regen mag niet door het dak naar binnen. Ook hoort de wind niet door de ruiten te blazen en de zon door de muren. Het blijft een zware
en harde strijd die we aan gaan tegen een stug en onwelwillende corporatie.

M.v.g. Bewonerscommissie Bergeijk

11-05-2020 Zwartboek Vestia wordt aangeboden aan directie Vestia !

Op 20 mei a.s. wordt het zwartboek Vestia aangeboden aan de directie van Vestia.
Velen van u hebben hun zwartboek verhaal aangeleverd. Landelijk zijn er ruim 1700
verhalen opgetekend. De SP leidt deze actie en Tweede Kamerlid van de SP Sandra Beckerman heeft die dag een gesprek
met de directie van Vestia. Dan wordt ook het zwartboek aangeboden.

Nadere informatie volgt nog.

M.v.g. Bewonerscommissie Bergeijk


27-04-2020 SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 is genoeg’

Vandaag viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een
goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen
krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval
in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle
huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op
https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging.

SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de
thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden dat de huur van hun sociale huurwoning weer omhoog gaat. Van mensen
die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me
diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om
steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en huurbazen deze noodzakelijke eerste
stap zetten.” In de Eerste Kamer werd deze week een motie van SP senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen.
Daarmee is het nog niet zeker dat het kabinet dat ook gaat doen. Voor de SP is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel
meer is nodig om uit de wooncrisis te komen.

Anita van den Putte en Fred Gerlings : “Lokaal zien we de afgelopen jaren al veel huurders in de knel komen. Mensen kunnen de
verhoging van een dikke € 50,00 per maand niet meer betalen. Ook wordt er door Vestia niets aan de woningen gedaan qua
onderhoud en reparaties. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Toen is een extra belasting ingevoerd, de
verhuurderheffing, die nog steeds geheven wordt en ervoor zorgt dat 3 maanden huur rechtstreeks naar de staatskas gaan.
Huurders wordt nu weer gevraagd de rekening te betalen. Dat is onbestaanbaar.” Wij komen daarom met onze huurders in
actie en willen Vestia oproepen de huurverhoging te stoppen.

M.v.g. Bewonerscommissie Bergeijk (PS., klik op de poster rechts en print hem uit en plaats het aan uw voorraam !! Actie !!)

15-04-2020 Wat leven we vandaag de dag toch in een vreemde periode!!

Wie had gedacht dat we aan social distancing moesten gaan doen een half jaar geleden? Wij niet, U wel???

Voor veel mensen lijkt het of het leven tot stilstand is gekomen en velen hebben helaas erg slecht nieuws in hun familie/
vrienden / kennissenkring gekregen. Wat kan een gek virus ons leven verschrikkelijk op zijn kop zetten. We houden ons
bij de gedachte dat we jong en vitaal zijn en ons netjes aan de regels proberen te houden, maar voor de ouderen en
mensen uit de risicogroepen is het net of hun leven compleet verandert en eenzaam geworden is. Let goed op elkaar en
steek die helpende hand toe aan degene die het nodig hebben. Een praatje, een boodschap doen is geen moeite, maar
een oh zo groot gebaar.

We staan als bewonerscommissie ook absoluut niet stil al is het sociale contact wat moeizamer. We proberen iedereen te
bereiken en voor iedereen het beste er uit te halen om het voor alle huurders van Vestia zo comfortabel te maken. Landelijk
en regionaal gaan we door en we leren allerlei nieuwe dingen. We zijn gaan vergaderen via Zoom! De eerste keer is vreemd,
best eng, maar werkt ook zeer goed.
We willen inzetten op een huurbevriezing, voor alle woningen. Dat is de eerste eis die we hebben en beter onderhoud! Als
Vestia niet wil luisteren en toch de maximale huurverhoging wil gaan toepassen dan kunnen we een stap verder gaan door de
huurverhoging te gaan achterhouden.

Wij als bewonerscommissie zouden ook heel graag zien dat Vestia naast de huurbevriezing, waar we al een aanzet hebben
gegeven door bezwaar aan te tekenen bij de gemeente over de WOZ-waarde. De gemeente is niet reëel naar ons idee en dat
komt de huurders ook absoluut niet ten goede. Met andere woorden we worden van beide kanten besodemietert, zowel Vestia
als de gemeente en dat over de rug van de laagst verdienende mensen in hun gemeente. We zouden ook graag zien dat Vestia
eindelijk wel goed en netjes onderhoud gaat plegen en dan hebben we het maar niet over renovatie, maar ook zou verduurzaming
van de woningen al een zeer grote vooruitgang zijn. Geen wind meer door ramen en muren, gewoon goed geïsoleerde gevels en
daken met daarop zonnepanelen. Misschien een idee om aan natuurlijke isolatie van de gevels te gaan doen? Al denk ik dat we daar
vanuit Vestia ook weer heel terughoudend voor moeten zijn, want voordat je het weet heb je geen raam meer in je woning en gaat
alles mis wat er mis kan gaan. Van glas over je kop tot asbest in je nek of een gebarricadeerde deur, maar een open gevel ernaast.
We horen zeer vreemde verhalen uit alle andere plaatsen van Nederland. Nog maar niet te spreken over de Tweebosbuurt in Rotterdam
daar wordt een complete wijk platgegooid omdat Vestia daar een mooie subsidie voor krijgt en woningen waar ze nog meer geld voor
kunnen vragen. Waar de mensen blijven die er al hun hele leven wonen, daar maakt Vestia zich niet druk over!

Als huurders van een Vestia woning zijn we gewoon de makkelijkste melkkoeien en geldautomaten voor hen. We betalen veel te veel huur,
want de woningen zijn dit absoluut niet waard en we worden gekleineerd om alle luxe van de directie en de puin van de vorige directie
maar te betalen.
Zo denken wij over dit alles, maar heeft u ook ideeën? Geef ze aan ons door of wil je meepraten en ook eens zoomen? Ook dat kan en dan
wordt u uitgenodigd voor 20 april aanstaande. Geef dit aan ons door en we zullen de link met u delen, zodat u dit mee kunt maken en op
deze manier een landelijk actieplan te bedenken. Dus wat 20 maart helaas geen doorgang kon vinden, gaat nu op 20 april gewoon door.
Het is voor iedereen wennen, maar we proberen het. We mogen ons niet laten verslaan door de monsters die Vestia en COVID-19 heten!

Doet U mee stuur even een bericht via de bekende kanalen, zoals info@bewonerscommissiebergeijk.nl , een messenger bericht via de
facebookpagina bewonerscommissie Bergeijk of een bericht via de telefoon op 06-83996153 (Anita) of 06-46236443 (Fred) en uit je ideeën!
Met meerderen weten we veel meer als alleen!

M.v.g. Bewonerscommissie Bergeijk

07-04-2020 Bij iedereen valt een dezer dagen weer de jaarlijkse huurverhoging in de brievenbus !

Helaas komt Vestia haar beloften wederom niet na en is deze bij veel gevallen weer meer als de inflatie. Dit was tijdens
de huurdersdag Vestia beloofd door de Algemeen directeur Arjan Schakenbos. We kunnen nu zo langzamerhand de
conclusie gaan trekken dat we echt enkel melkkoeien zijn om hun schulden uit het verleden, welke ze zelf veroorzaakt
hebben, te kunnen betalen met helemaal niets in het vooruitzicht. Wij zijn dit nu écht moe en vragen ons af of de huurders
in de gemeente Bergeijk en ook verder in het land bereid zijn om de huurverhoging te weigeren en niet te betalen.
Met zijn allen kunnen we hen raken, want wij hebben als huurders ook rechten!
Willen jullie meepraten met een landelijke digitale bijeenkomst via Zoom op maandag 20 april om 19.30u en uw ongenoegen
uiten. Geef je dan snel op en we sturen u op 20 april een link met de uitnodiging voor de digitale bijeenkomst.
Opgeven kan bij voorkeur via de email, dan kunnen we op dezelfde manier ook de uitnodiging toesturen voor de Zoommeeting.
info@bewonerscommissiebergeijk.nl

M.v.g. Bewonerscommissie Bergeijk

26-03-2020 Éxtra actie vanuit de Bewonerscommissie Bergeijk

Beste Vestia huurders Bergeijk, we leveren een éxtra inspanning nu in deze spannende coronacrisis door vanuit de
Bewonerscommissie Bergeijk ónze acties voort te zetten, niet met vrijwilligers, maar met óns tweeën ! Anita heeft
hierin het voortouw genomen door vandaag 140 van de nog 196 adressen te voorzien van de beide formulieren
zwartboek SP én het WOZ bezwaar, plus de nodige uitleg daarbij !! Hulde daarvoor ! De resterende 56 adressen
worden door mij, Fred, voorzien van dit pakketje. Langs- én binnenkomen gaat tegen de regels van het RIVM in
dus dat kúnnen en mógen we niet doen ! Zulke aanvragen krijgen we ook binnen, maar kunnen we helaas niet doen..
Waar we wel uitkomst kunnen bieden, en hopen dat eerdaags voor elkaar te krijgen, is een online handleiding om
deze beide formulieren in te vullen. Hou ónze website in de gaten en dan vooral de réchterkolom ! Het máken van
een duidelijke handleiding is nog niet zo eenvoudig, dus heb aub geduld!
We beseffen zéér dat er haast is geboden ! We hebben nog zo'n anderhalve week waarbinnen in ieder geval de WOZ
bezwaren binnen moeten zijn ! (Hopen op een verruiming hiervan, maar nú nog geen duidelijkheid hierover..)
Nog 1 ding. Met onderstaande publicatie over de a.s. huurverhoging was het geenszins onze bedoeling om onrust te
creëren, maar ú had wel zeker recht op deze informatie. Het is ónze plicht u van dergelijke zaken op de hoogte te
brengen ! Vandaar publicatie !
We hopen zo spoedig mogelijk de handleiding op orde te brengen én te kunnen publiceren én we komen ook snel bij
u terug hoe we de huurverhoging massaal moeten gaan aanpakken ! Houd moed in álles !
Wij hebben ons in dienst gesteld van u als Vestia huurder om u te helpen. Gaan we ook zeker doen, maar hou er goed
rekening mee dat wij ook mensen zijn en doen wat we kúnnen ! Desondanks kúnt u op ons rekenen !!

M.v.g. Bewonerscommissie Bergeijk

23-03-2020 Huurverhoging per 1 juli a.s. !! Kán toch niet waar zijn !!

Beste huurders Vestia in Bergeijk. Wij zijn met stomheid geslagen over navolgend bericht !
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maximale-huurverhoging-in-2020                                     Facebook SP

DÍT kán wérkelijk niet meer !! Veel mensen/huurder kúnnen dit niet meer áán !! Wij zien als Bewonerscommissie Bergeijk
véél problemen ontstaan in ónze gemeente, maar óók over geheel Nederland ! Voorál daar waar het Vestia huurders
betreft, want ónze verhuurder wil tenslotte het máximale behalen ! KAN niet meer ! Huurders zeggen STOP !
Dit moet absoluut van tafel en we gaan als úw Bewonerscommissie Bergeijk hier tegen strijden !!
We laten, hopelijk op korte termijn, weten hoe !! We kúnnen niet ánders want dit zou werkelijk asociaal zijn !

We melden ons hopelijk spoedig in deze !

M.v.g., Bewonerscommissie Bergeijk

16-03-2020 Beste huurders van Vestia in Bergeijk

Met véél ambitie zijn we afgelopen zaterdagen 29 februari en 7 maart begonnen aan de actie om SP zwartboekverhalen
én WOZ formulieren op te halen. Véél van ú reageerden zéér positief !
We danken u daarvoor. Inmiddels moeten we, door coronavirus, óók maatregelen nemen.
Ons doel is nog steeds álle huurders van Vestia te benaderen hiermee, maar we kunnen dit niet meer deur-aan-deur doen.
Bijeenkomsten mét vrijwilligers om deze actie mogelijk te maken kúnnen én wíllen daarom ook niet meer organiseren.
Waar we beiden als úw bewonerscommissie nog wel aan zitten denken is om een compleet pakketje aan uitleg, formulieren
voor het zwartboek én WOZ bij u thuis af te leveren (in de brievenbus) en hópen dan op úw medewerking die formulieren te
bezorgen (ook in de brievenbus) op ons adres Dr. Duchateaustraat 1.
A.s. zaterdag stond gepland om verder te gaan, gaan we om reden van corona niet doen !
Maar zó doende kunnen we de actie toch compleet maken zonder de afgekondigde maatregelen te doorbreken.
We hópen op uw begrip én medewerking ! Alvast dank !
En we wensen eenieder veel sterkte bij wat ons te wachten staat ! Kijk naar elkaar om !
Onderstaand mooi initiatief ondersteunen we natuurlijk van harte !!

M.v.g., Bewonerscommissie Bergeijk
27-02-2020 Vanaf zaterdag 29 februari t/m 7 maart komen we bij u langs !

Zoals al gezegd próberen we zaterdag 29 februari bij de huurders van de volgende straten aan de deur te komen
tussen ongeveer 13.00u en 16.00 uur. We hopen jullie thuis te treffen en jullie verhalen te kunnen aanhoren én noteren !
Op deze manier kunnen we ónze bijdrage leveren aan het lándelijk protest tegen Vestia !

Frater Romboutsstraat Burgemeester magneestraat Lupinestraat
Breerijt Prins van Luikstraat Ganzebloemstraat
’t Zand Ridder van Dinterstraat Herikstraat
Hasselsestraat van Rummenstraat Geerstraat
Koperteutenstraat Weegbree Blauwe Hoef
Frans Jansenstraat Verhoevenstraat Hagelkruis
Peter Peterslaan Hoefblad Pieter Willemsstraat
Krommeweg Ganzevoet Jan Roeststraat
Zandkuil Papaverstraat Hof
Kievit Ekkerstraat Aan ’t Laar
Hoogeind Klaverstraat Kleine Kept
Galerij Molenijzer Molenijzer
De Wieken Molensteen  

M.a.w. heeft U nog steeds (grote) problemen naar aanleiding van onze enquête van vorig jaar of zijn er wellicht nieuwe
problemen ontstaan? Is uw huurprijs veel te hoog, etc. laat het ons weten en we gaan er weer verder mee aan de slag.

Heeft U interesse om mee naar de avond over het zwartboek te gaan? Meld dit dan meteen, zodat we passend vervoer
kunnen regelen!

Leg uw WOZ-beschikking klaar die u vandaag in de brievenbus of uw mail heeft ontvangen. Denkt U dat hij te hoog is,
dan hebben we ook daarvoor een brief bij om bezwaar aan te tekenen, want een te hoge WOZ-waarde geeft ook een
te hoge huur !!! Zie de rechterkolom voor meer info over WOZ bezwaar maken. Info en het formulier.

Weet U al dat we U niet thuis zullen aantreffen en U heeft problemen dan mag u deze ook al bij ons komen melden. Dit mag
via e-mail, telefoon of gewoon aan de deur. Wilt U dit telefonisch of aan de deur doen, dat mag natuurlijk! Wel graag op
werkdagen tussen 16.00u- 21.00u, met enig respijt tussen 17u-18u als het etenstijd is, maar verder is er altijd iemand thuis.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk
info@bewonerscommissiebergeijk.nl
Dr. Duchateaustraat 1 in Bergeijk
Anita : 06-83996153
Fred  : 06-46236443

17-02-2020 We gaan naar Rotterdam, wie gaat er mee ??

Zoals u weet komen we 29 februari en 7 maart bij u langs om verhalen te verzamelen voor het Zwartboek Vestia,
aangemaakt door de SP. Dat zwartboek wordt op 20 maart in Rotterdam door de SP aangeboden aan Vestia.
Ook wordt er besproken wat we verder kunnen doen ! U kunt daar bij zijn, voor vervoer wordt gezorgd !

De aanbieding van het zwartboek vind s’-avonds plaats, inloop vanaf 19.30u. en duurt tot 22.00u., we zijn dan om
24.00u. weer terug in Bergeijk. We willen graag met zoveel mogelijk Vestia huurders die kant op om óók Bergeijk
te laten horen !! Gaat u mee ? Vertrek om 18.00u. in Bergeijk. nadere info volgt.
Meld u bij de Bewonerscommissie Bergeijk, Anita 06 – 8399 6153 of Fred 06 – 4623 6443

07-02-2020 Tweede afvaardiging vanuit den Haag op bezoek in Bergeijk

Vandaag 7 februari hebben we de tweede afgevaardigde van de Tweede Kamer in Bergeijk mogen ontvangen.
Met dank aan de lokale Groen Links/PvdA van de gemeente Bergeijk is Paul Smeulders (GroenLinks) naar Bergeijk
gekomen. We hebben de noodzaak van verkoop van de Vestia woningen besproken en Ook laten zien wat de
gevolgen zijn van de jarenlange verwaarlozing van de woningen door Vestia. Dank voor jullie inzet en hopen dat
we nog meerdere Tweede Kamerleden mogen ontvangen., zodat het inzichtelijk wordt hoe noodzakelijk het is dat
Vestia iets gaat doen. Of verkopen aan een goede betrouwbare woningcorporatie of zich echt richten op hun
Volkshuisvestelijke taak, waar ze in beginsel voor opgericht zijn.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

30-01-2020 SP: Vestia-huizen moeten sociale huur blijven

Woningcorporatie Vestia zit in de financiële problemen door wanbestuur in het verleden. Daardoor moet
Vestia huurhuizen verkopen. De SP in de Tweede Kamer wil dat de huurwoningen worden verkocht aan
andere, lokale woningcorporaties en dat daar het Rijk bij moet helpen. Kamerlid Sandra Beckerman: “Huurders
van Vestia hebben genoeg geleden. Zij hebben telkens maximale huurverhogingen gekregen om de financiële
tekorten bij Vestia te dichten. Sociale huur moet sociale huur blijven. De huurhuizen moeten daarom niet worden
verpatst aan beleggers, maar worden overgenomen door andere sociale verhuurders.”

Inmiddels is gebleken dat het voor andere corporaties moeilijk is aan de vraagprijs te voldoen door landelijke regels.
Tweede Kamerlid Beckerman wil dat wordt ingegrepen door het kabinet: “Woningcorporaties betalen enorm veel
belasting aan de overheid. Drie maanden huuropbrengst verdwijnt in de staatskas. De overheid moet daarin snijden
om te zorgen dat woningcorporaties kunnen investeren. Lokale corporaties kunnen dan het Vestia-bezit overnemen.”
Volgens de SP zou de belasting op sociale huurhuizen, de verhuurderheffing, moeten worden afgeschaft. Een andere
mogelijkheid is een vrijstelling in de overdrachtsbelasting. Gisteren riepen de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant,
de woningmarktregio’s Haaglanden en Rotterdam, de Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden en zes Vestia-
gemeenten in een brandbrief daartoe op.

Tweede Kamerleden Sandra Beckerman en Renske Leijten (SP) hebben Kamervragen gesteld over de brandbrief en
de mogelijkheden om de huizen van Vestia in de sociale huursector te houden.
Bijlage:  Kamervragen op dit punt.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

18-01-2020 Woonconferentie "Stop de Wooncrisis" van de SP in Amsterdam.

Afgelopen zaterdag zijn we naar de woonconferentie geweest in een wel érg mooi locatie,
"Het Zonnehuis" in Amsterdam, een fraai oud theater uit 1932 ! Práchtig ! SP had een mooi vol
programma met diverse sprekers en natuurlijk een woordje van Lilian Marijnissen.
Een verslag van deze bijeenkomst vind u hier.
Ook op onze blogspot vind u weer nieuwe items. Link staat in de rechter kolom.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

31-12-2019 Een afsluitend woord voor 2019

Beste huurders van een Vestia woning in Bergeijk. Het was een bewogen jaar waar wij toch ietwat
verongelijkt op terug kijken daar we niet tevreden kunnen zijn met het onrechtvaardige beleid van
Vestia. We hebben ons voor u ingezet, zeker, en Bergeijk ook op de kaart gezet bij Vestia als een
groep huurders die niet met zich laat sollen ! Dat op zich is al goed !
Maar het is niet genoeg, dus de strijd voor een goede woning tegen een betaalbare prijs gaat verder
in 2020 ! We hebben niet alles in de hand, maar daar waar we kunnen gaan we dat écht wel proberen
om zaken naar ónze hand te zetten.
We wensen u allen een goed, gezellig én gelukkig maar vooral gezónd 2020 toe !

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

05-12-2019 Vestia, Vestia en nog eens Vestia nieuws

Wat hebben we de afgelopen weken toch allemaal vergadert met en over Vestia!
Op 2 november zijn we naar de huurdersdag Vestia geweest en heeft de Algemeen directeur
Arjan Schakenbos ons belooft op de open brief die we namens meerdere gemeenten en huurders
voorgelezen hadden terug te komen. Hij is op zaterdag 23 november bij ons geweest samen met de
interim-voorzitter van de Huurdersraad Vestia. We hadden alle partijen uit de gemeenteraad en de
Wethouder Manon Theuws ook uitgenodigd, zodat deze ook meteen op de hoogte waren van het
laatste nieuws en bij vragen deze ook konden stellen. Er zijn vele vragen gesteld en helaas staan een
aantal van deze vragen ook nog steeds open. Ook gaan we hier weer achteraan. Oh ja, dat is het
beleid van Vestia en dat moeten we niet vergeten. Niets gaat vanzelf en we moeten blijven vragen…
Op maandag 2 december jl. is er overleg over de prestatieafspraken samen met Vestia en de gemeente,
welke we dus écht zowel als gemeente als úw commissie niet ondertekenen, omdat we er niet beter van
worden, zelfs eerder slechter en we het hier dus niet mee eens zijn. Het najaarsoverleg met de mensen
die het voor Bergeijk op moeten lossen en regelen is het al precies hetzelfde. Ze weten het niet, omdat ze
allemaal nét in dienst zijn.
Het lijkt wel een duiventil, want als ze het vóór ons willen regelen dan moeten ze weg?? Jammer want
de insteek is er wel om het goed te doen. We nemen het de mensen die weg móesten dan ook niets kwalijk
Op vrijdag 6 december is Tweede Kamer lid en voorzitter van de Kamercommissie Wonen Sandra Beckerman
bij ons op bezoek geweest. Ze heeft erg goed geluisterd en hopelijk kunnen we het probleem Vestia landelijk
gaan trekken hiermee. Inititiatieven hieromtrent krijgen binnenkort gestalte !. Mág zo niet doorgaan. Foto -->
Zaterdag 7 december om 19.00 u gaat Kassa een item over huurverlaging en -bevriezing uitzenden. Hierin
zijn we geïnterviewd en hebben we uitleg gegeven en hopen we dat we als huurders een keer in ons gelijk
gesteld worden. Kijken zouden we willen zeggen! Kijk hier als u dit terug wilt zien !
Tijdens de prestatieafspraken kwam ook de goedmaak-actie (n.a.v. de enquête begin dit jaar) van Vestia aan
bod welke ze september/oktober hebben uitgevoerd. Ze hadden daar een mooi rapport over opgesteld wat
we u niet willen onthouden. Kijkt u op pagina 5 van dit rapport kunt u zien dat 40 meldingen nog niet gereed/
in behandeling zijn. Dat is best veel. Er is aan ons toegezegd dat we een tweewekelijks update krijgen over de
status van die 40 meldingen. We zijn érg benieuwd. Blijf vooral melden als reparaties niet naar wens zijn verlopen !

Met vriendelijke groet Anita en Fred van úw Bewonerscommissie Bergeijk

04-11-2019 Huurdersdag bij de Huurdersraad Vestia 2019

Beste huurders van Vestia in onze gemeente Bergeijk,

2 November jl. zijn wij als úw bewonerscommissie naar de huurdersdag 2019 van de Huurdersraad Vestia geweest. Inhoudelijk viel de dag wat tegen omdat we voor álle plannen en ideeën die daar werden getoond/aangeboden als Bergeijk (ofwel buitengebied Vestia) tóch niet in aanmerking komen.

We waren daar dan ook eigenlijk om een andere reden. Daar wij als Bergeijk alleen nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan hebben we contact gekregen met huurders uit Zoetermeer, Den Haag, Honselerdijk, Delft en Rotterdam. Uit dit nog maar prille overleg is het idee ontstaan om een collectief te gaan vormen en in actie te komen tegen Vestia. Dat is een belangrijk uitgangspunt van dit collectief. We hopen op deze manier Vestia én de overheid wakker te schudden.

Middels een Open brief aan de directie Vestia welke we 2 november met hulp van de huurdersraad mochten voordragen, geven we aan het beleid inclusief huurverhogingen én slecht onderhoud niet meer te accepteren. Directeur Arjan Schakenbos wil hier met ons over in overleg. Van deze open brief kunt u op onze website kennis nemen omdat links naar documenten op Facebook niet zo goed werken. Ook vind u daar het antwoord van dhr. Stakenbos.

Met vriendelijke groet Anita en Fred van úw Bewonerscommissie Bergeijk


24-10-2019 Oproep van Kassa over #woningcrisis !!

We weten dat dit een zeer gevoelig onderwerp is, maar graag zouden we de problemen die
veroorzaakt worden door de hoge huren duidelijk maken en zeker de laakbare houding van
Vestia naar de huurders. Wij hebben Kassa, ieder als lid van úw bewonerscommissie, al gemaild,
maar hoe meer huurders dit doen hoe beter. Je kunt het nalezen op www.bnnvara.nl/kassa.
We hebben duidelijk geprobeerd om de Bergeijkse problematiek aan Kassa duidelijk te maken,
maar úw eigen ervaring zegt toch écht veel meer. De keuze om uw verhaal aan Kassa te mailen
ligt geheel bij u. Hun emailadres is kassa@bnnvara.nl  onder vermelding van je naam, mailadres en
telefoonnummer.

Met vriendelijke groet, úw Bewonerscommissie Bergeijk

08-10-2019 Oproep voor bewoners van hoekwoningen voor zijgevelisolatie.

Zoals u weet staan de investeringen in het buitengebied van Vestia volledig stil.
Wij willen vanwege dat dit een kleinere investering is echter toch gaan ijveren
voor isolatie van de zijgevel van hoekwoningen. In bijgevoegde oproep
doen we ons idee uit de doeken. Win-win is het idee. Volledige isolatie van
alle woningen gaat sowieso niet gebeuren, maar wellicht kunnen we een
uitzondering bereiken, een die hard nodig is.
Meld u bij ons op info@bewonerscommissiebergeijk.nl en vermeld uw naam
en adres. We kunnen dan voor Vestia een inschatting maken om hoeveel
hoekwoningen het gaat.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

19-09-2019 Beste huurders, dit gaat niet goed !! Als u niet meldt gebeurt er niets !

Een simpele rekensom is dat 90 bewoners uit onder genoemde straten melding hebben
gemaakt van klachten in onze enquête. Wij krijgen nu bericht van Vestia dat van 3 t/m
17 september slechts 53 meldingen door 29 bewoners bij Vestia zijn gedaan. Wij begrijpen
dat niet zo goed. Misschien denkt u dat door het meldden in de enquête dit ook bij
Vestia is gemeld, dat is niet zo!! Wij mogen geen meldingen doen namens bewoners.
Dat moeten bewoners écht zelf melden bij Vestia. Hierbij de dringende oproep om
alsnog zaken die u tóen meldde bij de enquête alsnóg te melden bij Vestia !
Uiteraard kunnen we u daarin bijstaan, maar het moet wel van U uitgaan.
De volledige planning van het versturen van brieven vindt u hier, Vestia kan
daarin echter schuiven. Wat u kunt doen als u een brief ontvangt melden we
iets verder naar onder in rood.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

16-09-2019 Deze week ontvangen de volgende straten een brief van Vestia:Het blijkt dat ook het Kaar, het Ronsel en de Dr. Raupstraat brieven hebben ontvangen,
deze stonden gepland voor verzending op 23 september, maar zijn door Vestia al
verzonden omdat het geen storm liep. Ook voor u geldt; alles doorgeven wat er mis is !

09-09-2019 Deze week verzonden brieven vanuit Vestia:
02-09-2019 Wekelijkse publicatie van verstuurde brieven vanuit Vestia:

We gaan u wekelijks laten weten welke straten een brief van Vestia gaan ontvangen. Wat te doen als u deze ontvangt:

- Geef zo mogelijk binnen 10 dagen uw klachten/problemen door aan Vestia, óók die u al gemeld heeft bij de enquête !!
Ook nieuwe klachten worden echter in behandeling genomen !
- Optioneel: Meldt uw opgegeven klachten bij Vestia óók aan ons ! Dit geeft ons de mogelijkheid uw opgegeven klachten
te monitoren/volgen en u evt. terzijde te staan in geval van problemen met de afhandeling.
- We kunnen alleen bemiddelen in óók bij ons gemelde klachten. Niet gemelde klachten en alleen gemeld bij Vestia kunnen
we dan helaas niet verder verzorgen.


Deze week ontvangen de volgende straten een brief van Vestia:Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

01-09-2019 Beste Vestia huurders we hebben weer nieuws

We konden onze oren en ogen ook bijna niet geloven, maar Vestia zegt het licht te hebben gezien! Ze willen
alle problemen gaan verhelpen!!!! Dit naar aanleiding van het rapport van onze enquête wat we 10 juli al meldde..

Iedere huurder krijgt in de komende weken een brief met de vraag of er problemen zijn wat betreft onderhoud,
leefbaarheid maar ook financieel. Als dit het probleem is, wat volgens onze enquête bij de meesten zo is, meldt
dit dan bij Vestia binnen 10 werkdagen. Wilt u het dan ook bij ons melden, we hoeven zeker niet het naadje van
de kous te weten en we respecteren zeker uw privacy, maar we willen de gang van zaken met een zeer oplettend
oog volgen. Door alles goed te volgen en navraag te doen bij U kunnen we bij Vestia de druk op de ketel houden
en hen dwingen om ook echt iets aan alle problemen te doen en het voor U goed op te lossen.

Vestia heeft immers al zo vaak loze beloften gedaan en gouden bergen belooft, echter is er nooit iets van terecht
gekomen. De huurders blijven met de problemen zitten die al vaak een hele lange tijd aanhouden. Dit willen we nu
gaan voorkomen. Wij pleiten voor een oplossing van alle problemen binnen 10 werkdagen, dat het probleem opgelost
is of dat men bewijsbaar er zeer ernstig mee bezig is. We weten dat het niet altijd mogelijk is om alles binnen 10 werkdagen
op te lossen, maar veel problemen wel.

We vragen dus weer om jullie hulp om alles boven tafel te krijgen. Doet U een melding van een probleem qua onderhoud,
leefbaarheid (problemen met buurtgenoten bijvoorbeeld) en of financieel bij Vestia, meldt dit dan ook bij ons en meldt ook
dat het opgelost is of als het binnen de termijn nog niet opgelost (dreigt) te worden. Op deze manier kunnen we dit volgen
en indien nodig helpen om een goede oplossing te krijgen.

Verder werd in de vorige nieuwsbrief van Vestia verwezen naar een aantal artikelen op de website. Wij zijn ons ervan bewust
dat niet iedereen internet heeft of dit zo kan bekijken. U kunt een kopie van deze artikelen op komen halen op werkdagen van
maandag tot en met vrijdag van 16.00u – 21.00u aan de Dr. Duchateaustraat 1 of bellen naar 06-83996153. Ook kunt natuurlijk
altijd mailen naar info@bewonerscommissiebergeijk.nl

De beloften vanuit Vestia zijn gedaan, maar nu is het aan U om alle zaken te melden! Doe het wel pas nádat U de brief heeft
ontvangen en als het kan binnen 10 werkdagen. Niet alleen klachten gemeld in de enquête, dat is tenslotte al weer een half
jaar geleden, maar ook nieuwe klachten mogen worden gemeld.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

31-07-2019 Aangekondigde acties Vestia m.b.t. de AGPO Ferroli cv-ketels !

Vanwege de ontstane onduidelijkheid en onrust door de uitzending van Kassa, maart/april 2019,
gaat Vestia versneld de cv-ketels van de types Econpact, Megadens, Megalux en Ultima vervangen.
(Normaal beleid is vervangen na 18 jaar). Ook het onderhoud aan deze AGPO cv-ketels gaat tweejaarlijks
gebeuren. Geen redenen voor paniek, slechts uit voorzorg en omdat ze de huurders tegemoet willen komen
in deze. Wederom een gevolg van acties en vragen ondernomen door uw huurdersorganisatie.

De genoemde vervangingen vinden plaats tussen nu en 2022. Wanneer welke ?
- Alle ketels ouder dan 15 jaar: in 2019
- Alle ketels tussen de 10-15 jaar oud: in 2020/2021
- Alle ketels jonger dan 10 jaar: in 2022
De exacte planning op complexniveau wordt nog opgesteld. Er kan niet individueel eerder worden vervangen !

Kemkens neemt per brief contact met u op om een afspraak te maken voor de vervanging, tegen de
tijd dat uw ketel aan de beurt is. Tot die tijd dus tweejaarlijks onderhoud aan deze types cv-ketels.

Andere types van AGPO Ferroli hebben een andere techniek en zijn veilig, zo zegt Vestia. Maar ook U hebt te maken
gehad met onduidelijkheid en onrust. Meer uitleg is nodig vinden wij.

Onderussen is het is van belang dat als Kemkens contact met u opneemt over uw cv-ketel u hierop ingaat en met hun
een afspraak maakt en deze ook nakomt zodat voor algehele veiligheid in ieder geval het onderhoud kan plaatsvinden.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

10-07-2019 Reactie van Vestia op het enquêterapport !!

Vestia geeft bij monde van Gert de Ouden weer dat men zich heeft misgestaard op cijfertjes die
deden vermoeden dat alles in orde was. Het rapport van onze enquête laat echter iets heel anders zien.
Men wil hier als Vestia op reageren en het op gaan lossen. Alle bewoners van Vestia ontvangen begin
augustus een brief van Vestia waarin wordt verzocht om klachten en problemen via een speciaal loket
opnieuw aan te melden. Vanaf 18 augustus is het de bedoeling dat dit loket in werking treed. Alle daar
gemelde klachten en problemen krijgen dan directe aandacht ! Volgens Vestia waren veel klachten
die genoemd werden in het rapport niet bekend bij Vestia. Vermoedelijk zijn die klachten wel in de
enquete gemeld en niet bij Vestia zo zegt den Ouden. Wij adviseren u om even de brief van Vestia
af te wachten.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

10-07-2019 Het rapport van de bestuurlijk regisseur is klaar en aangeboden aan min. Ollongren

De belangrijkste conclusies vind u in dit nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl. Ook kunt u de brief van Ollongren
hierover én het rapport van de bestuurlijk regisseur inzien.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

04-06-2019 Rectificatie: Vergadering Tweede Kamer Commissie van 4 juni gaat niet door !!

In tegenstelling tot wat we 29 mei in de Eyckelbergh hebben gemeld, gaat de 2eKamercommissie
vergadering vandaag niet door !! In plaats daarvan staat een debat gepland over de gaswinning in
Groningen en uiteraard is dat ook belangrijk. We houden in de gaten wanneer onze kwestie aan de
orde komt !!

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

21-05-2019 Nieuwsbrief Vestia ontvangen ? Laat weten wat u ervan vind, vul onderstaande enquête in:
We kunnen ons zo voorstellen dat u wat boos bent geworden. Blijf er niet mee zitten en uit het !
Kies voor één van de vooraf ingevulde antwoorden of geef uw eigen mening ! Laten we een vuist maken !

02-05-2019 Beste bewoners, wat is de stand van zaken?

Week 17 hebben we als commissie 2 gesprekken gehad. Eerst met de gemeente en Vestia. Daar nog niet iedereen bij Vestia op de hoogte was van ons rapport (v.w. de enquête) ging dit gesprek inhoudelijk niet over het rapport, maar we hebben wederom besproken dat de grieven alhier in Bergeijk erg hoog liggen. We verwachten eigenlijk op korte termijn een inhoudelijke reactie van Vestia op ons rapport.

Verder hebben we, als enigste bewonersorganisatie, gesproken met de procesregisseur inzake Vestia, dhr. Karakus. Dat gesprek vond plaats in Den Haag. Ook hier hebben we weer goed kenbaar kunnen maken dat de huurders de dupe zijn van de sanering van Vestia. Dhr. Karakus onderzoekt hoe die sanering van Vestia kan worden vlot getrokken. Zoals die sanering nu verloopt, leidt dat alleen maar tot meer en grotere problemen. Wij hebben duidelijk kunnen maken dat hierbij de huurders in het hele plaatje moeten worden meegenomen. Eind juni wordt een rapport verwacht van deze procesregisseur en we zullen daar als commissie over worden ingelicht. Uiteraard hoort u dan ook van ons.

Op dit moment is nog niet duidelijk of de Kamervragen al zijn beantwoord door minister Ollongren. Ook zijn er nog geen reacties geweest van Tweede Kamerleden. Dit moeten we even afwachten. Zodra er nieuws is verneemt u meer van ons.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

11-04-2019 We houden woord: Vragen gesteld in de Tweede Kamer aan Minister Ollongren !

Beste bewoners. Met hulp van de lokale politiek alhier, m.n. PVDA/GroenLinks, zijn er nu Kamervragen
gesteld aan Minister Ollongren ! Het Eindhovens Dagblad maakt dit vandaag middels een publicatie
bekend. Onze volgende stap is dat we nu aan álle Tweede Kamerleden ons rapport zullen sturen.
Dat rapport spreekt boekdelen en liegt er niet om. We maken hier en nu ook bekend als commissie
dat we de SP afdeling te Oirschot zeer erkentelijk zijn. Zij hebben gezorgd voor de nodige vrijwilligers die
hebben meegeholpen om de enquête mee te verspreiden én op te halen ! Zonder hun hulp
was dit niet gelukt. Ook dankbaar zijn we voor de hulp van de afdeling SP Oirschot voor de analyse én
rapportage van deze enquête ! Zonder politiek gewin hebben zij ons terzijde gestaan! Chapeau !
Uiteraard ook onze dank naar de lokale fractie PVDA/GroenLinks die de Kamervragen mogelijk hebben
gemaakt, maar ook dat we onze bewonersavond 3 april in het gemeentehuis konden houden! Keigoed !

Ondertussen staat de gemeente ook niet stil, hoewel de wethouder zich nog niet erg roerde ( dat moet anders!!).
18 april heeft de gemeente Bergeijk een onderhoud met de pocesregisseur inzake Vestia, dhr. Karakus.
Wij als bewonerscommissie hebben 26 april een afspraak met deze man. We houden u op de hoogte van het vervolg !
Ondanks dat zaken nu in een rollercoaster komen en we maar met z'n tweeën zijn in de commissie zijn momenteel, komt
er érg veel op ons af. Kán betekenen dat úw emails naar ons enige vertraging in beantwoording gaan opleveren.
We gaan uit van uw begrip. Blijf ons echter informeren over álles, we kunnen sámen een verschil maken !

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

10-04-2019 Intergas cv-ketels geplaatst in 2013, let op !!

Bij bewoners bij wie in 2013 een Intergas Kombi Kompakt is geplaatst, moeten dit jaar even aan de bel trekken
bij Kemkens. De rookgasklap moet om de 6 jaar worden vervangen, dus dat is dit jaar nodig ! Zie Intergas.pdf

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

08-04-2019 Brief Vestia Reparatieonderhoud 4 april 2019 !!   Brief Reparatieonderhoud.pdf

Beste bewoners. Heeft u ook een dergelijke brief ontvangen ? Laat u niet afschrikken. Vestia kan nooit de
verantwoordelijkheid van onderhoud op u afwentelen en zijn en blijven altijd hoofdverantwoordelijk voor
het onderhoud van uw cv-ketel. We raden u echter wél met klem aan een afspraak te maken met Kemkens
voor het onderhouden van uw cv-ketel, dit in het belang van uw eigen veiligheid ! 088 - 5050310 !

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

05-04-2019 Nieuws vanuit Bewonerscommissie Bergeijk over de Vestia-woningen

Op woensdag 3 april vond de informatieavond voor Vestia huurders plaats. De avond was druk bezocht,
waar we als bewonerscommissie erg blij mee zijn.

We hebben de uitslag van de enquête bekend gemaakt en de vervolgstappen uitgelegd. We gaan dit even
in het kort aan u uitleggen.

Uit de enquête kwam helaas nog erg veel achterstallig onderhoud naar voren. Vooral schilderwerk werd genoemd,
maar huurders hebben ook extreem veel isolatie spontaan gemeld, verder veel problemen met vocht, slechte ramen,
deuren, muren. We zijn hier nog steeds erg druk mee, maar ons grootste advies is om dit te blijven melden en
reparatieverzoeken in te blijven dienen tot het gemaakt is.

Op de vraag of u tevreden was met de hoogte van de huur heeft 70% geantwoord dat deze aan de hoge kant was
of zelfs veel te hoog.

Het rapport van de enquête gaan we persoonlijk aanbieden bij de directie van Vestia, de Tweede Kamer commissie
Wonen en de procesregisseur in zake Vestia. Deze persoon is door de minister aangesteld om de stand van zaken
naar aanleiding van het beleid te na te gaan en een eventuele sanering en dus verkoop te begeleiden. Met de
laatste is reeds op korte termijn een afspraak gepland. In de tussentijd blijven we als bewonerscommissie hameren
op een beter onderhoud en geen huurverhoging.

Op deze avond werd aangegeven door een behoorlijk aantal huurders dat de huren nu echt zorgen dat het water
hen aan de lippen staat en men bang is binnen aanzienlijke tijd uit hun woning gezet gaan worden, zeker nu er weer
een huurverhoging aan staat te komen. Denkt u dat de huur echt te hoog is en wilt u dit nakijken? Dat kan op de
website van Vestia, waar een puntentelling vermeld is. In deze puntentelling wordt het totale oppervlak van elke
ruimte, energielabel, WOZ-waarde, maar ook de tuin meegenomen. Meet en kijk deze goed na! Bij grote verschillen
of als de huur echt te hoog is, neem contact met Vestia op!

Krijgt U geen gehoor op uw vraag, stap dan naar de huurcommissie om uw huurprijs aan te vechten. Als uw inkomen
ten opzichte van de huur echt te laag is dan kunt u contact opnemen met het zorgloket van de gemeente. Deze is
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00u bereikbaar. Loop gerust eens bij het gemeentehuis binnen en
vraag naar het Zorgloket.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ISD De Kempen. Dit kan via e-mail: isd@isddekempen.nl  of telefonisch
via 0497-361370 of 0800-5530123. Van maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 u en van 13.30 tot 16.00 u en
op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00u.

Heeft U nog vragen, hulp nodig of wilt u de presentatie ook ontvangen neem dan contact met ons op. We hebben
de jaarlijkse Huurwijzer over de huurverhoging ook weer voor u klaar liggen. Deze kunt U op werkdagen afhalen
tussen 16.00 en 21.00u op Dr. Duchateaustraat 1 in Bergeijk.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

05-04-2019 Bericht in Eindhovens Dagblad n.a.v. bewonersavond 3 april jl.

In het Eindhovens Dagblad is gisteren een stuk geplaatst over de bewonersavond, u kunt dat
hier vinden. Op korte termijn kunt u meer informatie verwachten vanuit de commissie.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

01-04-2019 Programma voor woensdag 3 april a.s. !

1. Openingswoord
2. Uitslag van de enquête!
3. Vervolgstappen
4. CV-installaties van AGPO/Ferroli
5. Huurverhoging van 1 juli a.s.
6. Wellicht huurbevriezing/ verlaging?
7. Slotopmerkingen
8. Vragen / opmerkingen ??

Ook als U zich niet aangemeld heeft en toch nieuwsgierig dan bent U natuurlijk van harte welkom
op 3 april om 20.00u in de raadszaal van het Gemeentehuis in Bergeijk! Het weer wordt niet écht
geweldig, maar we hopen dat u dit tóch wilt trotseren om hierbij te zijn ! We hopen op een grote
opkomst !

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

27-03-2019 Woonbond artikel over bevriezen/verlaging huur?

De Woonbond plaatste afgelopen maandag een artikel dat 300.000 huurders te duur uit zijn.
Deze huurders kunnen volgens de bond een aanvraag doen voor huurbevriezing/-verlaging.
Volgens de Woonbond komt dit voort uit het in december jl. afgesloten Sociaal Woonakkoord
dat gesloten werd met de koepel van woningcorporaties Aedes.
De Woonbond plaatste zelfs een heuse check waar u kunt controleren of u in aanmerking komt
en zo ja zelfs de mogelijkheid krijgt een formulier te ontvangen om de aanvraag te doen.
Maar er is inmiddels ook veel onduidelijkheid gerezen daar Aedes reageert dat corporarties niet
zijn gehouden om de verlagingen of bevriezingen uit te voeren. We blijven dit volgen.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

Vergeet onze bewonersbijeenkomst a.s. woensdag 3 april niet ! Om 20:00u. in de raadszaal
van het gemeentehuis ! Kom met velen, we hebben véél te melden !! O.a. de uitslag van de
gehouden enquête, maar nóg veel meer ! Ook als u zich niet hebt opgegeven, maar toch
interesse heeft in de uitkomsten ? U bent van harte welkom !

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

24-03-2019 Melding van een genoemd type cv-ketel in Kassa uitzending 15/3 in Bergeijk !!

Van een bewoner kregen we te horen dat de Agpo Ferroli Megadens in hun woning hangt. Men
heeft hierover een klacht ingediend bij Vestia n.a.v. uitzending Kassa en Vestia verwijst door naar
Kemkens. Er is, zo begrepen wij, een afspraak dat Kemkens komt kijken. Bewoner houdt ons op de
hoogte.

Maakt u zich ook ongerust ? Bepaal eerst welke cv-ketel bij u in huis hangt. Kijk daarvoor hier.
Hangt één van deze 4 types cv-ketels bij u in huis, meld het bij ons, maar dien ook een klacht in bij
Vestia. Zorg dat Kemkens bij u komt kijken en meld het ons hoe Kemkens hiermee omgaat.
Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter we dit aanhangig kunnen maken bij Vestia.

De AGPO Ferroli Domina cv-ketel is ook een véél voorkomende cv-ketel in Vestia huizen hier in
Bergeijk is ons vermoeden. Dat is gebaseerd op veel van die ketels in onze buurt. Én wij denken
dat deze Domina cv-ketels zelfs nog ouder zijn dan de genoemde types genoemd in de Kassa
uitzending! Hier hebebn we niet goed zicht op wat de gevolgen zijn voor dat type cv-ketels,
blijkt ook weinig informatie over, maar we zoeken het uit. Dus willen we adviseren het ook te
melden als u een Domina heeft en er problemen mee heeft. Naar het ons laat aanzien heeft
deze Domina ketel dezelfde (onstabiele) behuizing die deze 4 genoemde types bij Kassa ook
hebben. Laat het ons a.u.b. weten. Hoe meer info we hebben hoe sterker we als úw commissie
voor u kunnen strijden.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

23-3-2019 Het is zover !! Bewonersavond op 3 april a.s. !!

Beste huurder van een Vestiawoning,

De uitslag van de onder alle huurders gehouden enquête is uitgewerkt.
Dit willen we graag met U delen en tegelijk willen we onze plannen voor de komende tijd met U delen.
Verder zijn er verschillende zaken die reeds lopen en willen we u ook hiervan op de hoogte brengen.

Nu hoor ik U denken, waar en wanneer gaat dit plaatsvinden?
Op woensdag 3 april in de raadszaal van het gemeentehuis. Vanaf 20.00u is het ontvangst en om 20.15u./20:30u.
willen we graag starten met de informatieavond.

We gaan er van uit dat als U op het enquêteformulier heeft aangegeven dat u komt, u ook komt. Wilt U dit bevestigen
door zich op te geven ? Ook als u zich niet hebt opgegeven maar geinteresseerd bent ? Van harte welkom !
Om er voor te zorgen dat we voldoende zitplaatsen hebben, zou het erg prettig zijn als U zich op wilt geven. Dit kan via
info@bewonerscommissiebergeijk.nl  of via de telefoon 06-83996153.

We zijn erg verheugd om U op deze avond te kunnen ontmoeten en onze bevindingen met u te delen! Er is nogal wat
te melden !

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissie Bergeijk

22-3-2019 AGPO Ferroli cv-ketels zouden heel gevaarlijk zijn !?

In een uitzending van Kassa van 15 maart jl. worden alarmbellen geluidt! In Nederland hangen 150.000 AGPO Ferroli
cv-ketels en naar wij weten ook heel veel in huizen van Vestia hier in Bergeijk. Het gaat om de volgende types:
Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011.
Wij als commissie zijn erg geschrokken van dit bericht en hebben onze zorgen bij Vestia onder de aandacht gebracht.
Ook hebben al diverse bewoners ongeruste emails naar ons én Vestia gestuurd. Even afwachten.
Hierbij 2 links: 1e naar bericht Eindhovens Dagblad, 2e naar uitzending Kassa.
Wij weten niet welk type cv-ketels van Agpo Ferroli in Vestia woningen hangen, weet Vestia wel, dus we hopen op
een spoedig antwoord. Helaas is nú dit bericht niet helemaal goed op onze Facebookpagina overgenomen We hopen
dit nog te herstellen.

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissiebergeijk

10-2-2019 Dank !!

We zijn als Bewonerscommissie Bergeijk énorm blij met uw reacties naar aanleiding van onze enquête en ook geroerd
door uw vertrouwen in ons, DANK daarvoor, we waarderen dit énorm ! Al uw reacties worden anoniem verwerkt in
een nog te maken rapport. Al jullie opgegeven eigen gegevens zullen nérgens worden vertoond en wij zien daarop toe.

Met dat rapport en al door jullie aangegeven tekortkomingen, en dat zijn er nogal wat over de hele gemeente, kunnen
wij als bewonerscommissie flink vooruit ! Dank voor uw invulling hieraan, we gaan dit verwerken én u wordt op de hoogte
gehouden van wat we met UW informatie gaan doen. Enkele zeer schrijdende gevallen hebben dit afgelopen week al
gemerkt dat we hier als bewonerscommissie direct actie op hebben ondernomen naar Vestia. Dit wordt goed aangepakt
en we volgen dit.

Algemeen kunnen we met uw informatie een rapport laten samenstellen wat duidelijk aangeeft waar de pijnpunten voor
diverse bewoners liggen op diverse vlakken. DAT presenteren we op onze huurdersbijeenkomst en dat zal begin april worden,
houdt publicaties in de gaten, het zal 3 april worden zoals het er nu naar uitziet.

Kom alstublieft met zoveel mogelijk mensen naar deze bijeenkomst. Wij zorgen als úw bewonerscommissie dat úw stem
gehoord gaat worden !! En wat ons betreft tot aan de minister die erover gaat aan toe als dat nodig is ! Minister Ollongren.
Zij gaat ook horen van de misstanden in ónze regio !

Was u niet thuis toen we de enquête kwamen ophalen, we zijn inmiddels bijna overal geweest, en wilt u toch graag dat ook
uw situatie wordt meegenomen in het rapport? U kunt de enquête nog inleveren tot/met a.s. vrijdag op Duchateaustraat 1 of 19
of het Kaar 40 te Bergeijk.

Nogmaals dank voor uw vertrouwen, wij doen ons best voor u !

Met vriendelijke groet, Bewonerscommissiebergeijk

8-2-2019 Let op, zaterdag 9 februari óók Luyksgestel !!!

Ingelast als éxtra komen we zaterdag 9 februari óók naar Luyksgestel. Mochten we u niet thuis treffen willen we u vragen
de moeite te nemen om alsnóg het enquêteformulier in te leveren in Bergeijk op Duchateaustraat 1 of 19 of op Het Kaar
40. Dit omdat terugkomen nu eenmaal ondoenlijk is, we willen dat graag maar is niet te doen. Het is al intensief, maar dan
wordt het té intensief. We willen u bij voorbaar danken voor uw initiatief daarvoor !!

4-2-2019  Ophaaldagen enquêtes !

Woensdag 6 februari a.s. komen we naar : Frater Romboutstraat, Breerijt, 'T Zand, Blauwe hoef, Aan't Laar, Jan Roeststraat,
Hof en de Pieter Willemstraat. Ophaaltijd is tussen 13:00u.-17:00u. !

Zaterdag 9 februari a.s. komen we naar: Galerij, De Wieken, Het Ronsel, Het Kaar, Kabouterberg, Molensteen, Molenijzer,
Luiwerk en Hagelkruis. Ophaaltijd is tussen 13:00u.-17:00u. !

We hopen u thuis te treffen !! Tot dan ! Mvg BewonercommissieBergeijk

1-2-2019  Brief van Vestia van 17 januari

Beste Vestia huurder,
Een paar weken geleden lag er plotseling een brief van Vestia op de mat dat de intentieovereenkomst met een jaar verlengd is.
Wat houdt dit in? Komt van uitstel afstel? Dan zijn vragen die dan opborrelen. Niet alleen bij U maar ook zeker bij ons en in de
gemeenteraad. Na veel vragen van onze kant en in de gemeenteraad is Vestia uitleg komen geven.

Op 24 januari j.l. was het zover. We kregen de huidige stand van zaken te horen. Ze begon met een verhaaltje in vakjargon ,
helaas voor haar was iedereen goed op de hoogte wat er allemaal speelt bij Vestia.
Vestia vraagt aan Woningbelang om hun huizen in de huidige slechte staat met een behoorlijke deel van de lening van hen over
te nemen. Woningbelang betaalt dan niet alleen een veel te hoge prijs voor de woningen, maar moet ook nog eens een grote
som geld neertellen om het achterstallig onderhoud te doen en ook nog eens te verduurzamen.
Woningbelang kan en wil dit natuurlijk niet alleen dragen, dus moet er een oplossing gaan komen. Het Rijk, de gemeenten en
andere woningcorporaties zullen hier weer in bij moeten springen. Dit is het financieel gezien.

We kunnen als huurders helpen door het volkshuisvestelijke aspect te verduidelijken.. Door te laten weten hoe we over Vestia
denken, huurprijzen die veel te hoog zijn en dan de staat van de woningen…
We zijn natuurlijk al druk bezig om dit duidelijk te maken door middel van de enquêtes die we hebben verspreid en al weer op
aan het halen zijn. Als we als huurders duidelijk kunnen maken dat we lijden onder Vestia als woningcorporatie dan gebeurt er
misschien wel iets!

De enquête die we de komende 2 weken komen ophalen heeft dus erg veel doelen. Niet alleen voor eventuele verkoop,
maar ook zeker om Vestia onder druk te zetten om een inhaalslag te maken met het (planmatig) onderhoud. Hoe lang willen
we nog in een bouwval wonen, zonder vooruitzicht op verbetering?

Help ons als u wilt door de enquête in te vullen en aan ons mee te geven.

31-1-2019  Ophalen enquetes

Vanaf a.s. zaterdagmiddag 2 februari kunnen we al bij u aan de deur komen om de enquetes op te halen. Door de
grote aantallen en het feit dat we de tijd voor iedereen willen hebben, hebben we besloten om een paar dagen
eerder te beginnen. We kunnen helaas niet aangeven waar en wanneer we bij u komen. Tussen 2 en 16 februari
proberen we wat ophaaldagen te plannen. Zo mogelijk kondigen we deze ook hier en op Facebook aan.
Alvast onze dank voor uw medewerking en tot snel !

19-1-2019 Beste huurder van een Vestiawoning in Bergeijk,

Zoals U misschien gehoord of gelezen heeft, is Vestia bezig om hun huurwoningen in Bergeijk, Luyksgestel en de
Weebosch te verkopen aan Woningbelang. Echter dit heeft erg veel voeten in de aarde.

Zeer waarschijnlijk heeft dit mede te maken met de zeer hoge vraagprijs en de zeer slechte staat van de woningen.

Een eventuele verkoop moet ook goedgekeurd worden door de Autoriteit Wonen en het Ministerie van
Volkshuisvesting. Dit heeft te maken met het feit dat Vestia een saneringscorporatie is door het financiële debacle in
2012. Hier blijken we als huurders al jaren de dupe van te zijn. Om de verkoop tot een goed einde te brengen, zullen
we moeten bewijzen dat een verkoop echt noodzakelijk is. Er moet bewijs komen dat er vele gebreken zijn en
reparaties niet of erg slecht uitgevoerd zijn.

We betalen ook nog eens allemaal een zeer hoge huur en dit staat tot geen verhouding met het inkomen. We zien
helaas verhoudingen waarbij 60-70% van het netto-inkomen de huurprijs is. Hier komen dan de vaste lasten als gas,
water, elektra en zorgverzekering bij en dan blijft er niets meer over voor het dagelijkse onderhoud als eten, drinken,
kleding en schoenen. De energierekening is ook erg hoog, omdat de woningen niet tot zeer slecht geïsoleerd zijn.

Komende week vindt U dan ook een enquête in uw brievenbus. We willen U dan ook vragen om deze alvast
in te vullen.

We zullen deze enquête persoonlijk op komen halen bij U. Ook willen we, als er gebreken of slechte reparaties zijn,
daar foto’s van maken om een en ander kracht bij te zetten. Zonder deze bewijzen kunnen we helaas weinig doen
om alles helder te krijgen en druk bij Vestia, Autoriteit Wonen of het Ministerie van Volkshuisvesting te zetten.

Eind maart/ begin april willen we dan ook een bijeenkomst organiseren, waarbij we de uitkomst van de enquête én
onze toekomstplannen bekend maken. Ons doel is om alle huurders te bereiken, zodat we allemaal in een goede
woning voor een betaalbare prijs kunnen wonen!

Heeft U interesse en tijd om ons te helpen om dit alles duidelijk te krijgen dan zouden we dit erg waarderen. Hoe eerder
we alles duidelijk hebben, des te eerder kunnen we de volgende stappen zetten.

Wilt U meer informatie of misschien wel meehelpen. Dan kunt U ons bereiken via email : info@bewonerscommissiebergeijk.nl
of telefonisch: 06-83996153 of via Facebook

Met vriendelijke groet,
Bewonerscommissie Bergeijk

3-1-2019 Duidelijkheid !!

Uit een antwoord vanuit de gemeente blijkt inmiddels dat zonder inmenging van de gemeente Bergeijk deze
publicatie heeft plaatsgevonden. Niettemin een slechte zaak. Zowel de gemeente áls Vestia heeft verzuimd ons
als bewonerscommissie te informeren. Beide organisaties, hoewel nog niets van Vestia te hebben vernomen zijn
dus verrast door deze publicatie. De deadline lag, zoals u welllicht weet, op 31 december 2018, dus dit kwam wel
als een verrassing. Onze voornaamste vraag is natuurlijk waarom de deadline is verschoven. Antwoord is dat het
een erg complex en moeilijk proces is. Dit heeft te maken met dat Vestia, vanwege geldnood, het liefst zoveel
mogelijk van hun bezit wil verkopen, en daar partijen tegenover zich vindt, waaronder de gemeente Bergeijk,
die hun sociale woningen wil behouden! Dit is inmiddels groter getrokken naar gemeenten die net als Bergeijk
(en woningen van Vestia hebben) willen behouden als sociale huurwoningen.

Nog gróter is dat geworden doordat gemeenten, waaronder Bergeijk, die allemaal Vestia woningen hebben in
hun gemeenten, dit hogerhand hebben aangekaard bij het ministerie! En die hebben nu een speciaal iemand
aangesteld om dit in goede banen te leiden. Behoud van sociale huurwoningen per aanverwante gemeenten
staat hierin voorop. Dit geeft hoop. Even afwachten hoe e.e.a. gaat uitpakken, maar we volgen het als úw
bewonerscommissie zéér nauwkeurig !!

M.v.g., úw bewonerscommmissie Bergeijk

2-1-1019 !! Eindhovens dagblad bericht !!!

Als uw bewonerscommissie geloven we niet wat we zien, het bericht in het Eindhovens Dagblad van 2 januari 019 !!
https://www.ed.nl/kempen/duidelijkheid-over-vestia-huizen-bergeijk-dit-kwartaal~a6462805/
En we zijn als úw bewonerscommissie totaal niet op de hoogte gesteld van dit bericht !! Moeten we uit de krant lezen ??
Een zeer kritische mail naar zowel de gemeente áls Vestia is verstuurd ! Helderheid ! Waarom is duidelijkheid over de
Vestia-huizen in Bergeijk verschoven naar "het eerste kwartaal 2019" ??? Iedereen in deze lelijke materie wordt in
het ongewisse gehouden en dat kan niet !! Idereen heeft recht om te weten waar men aan toe is !! Uitstel is niet goed,
maar publicatie via het ED i.p.v. informeren van rechthebbende partijen is zéér kwalijk. Uw bewonerscommissie beraadt
zich op verdere stappen !!

Met vriendelijke groet, úw bewonerscommissie

12-12-2018 Rectificatie !! Met excuus, maar ook met de oproep om toch vooral te reageren !

We hebben een vergissing gemaakt in de aanlevering van hoe je het percentage aan woonlasten berekent.

De huurtoeslag die je krijgt moet je in mindering brengen bij de berekening, zorgt tenslotte dat je minder huur betaald.

Dus de berekening is:

netto huur - huurtoeslag       x 100 = xx percentage
       netto inkomen

Nogmaals sorry voor de verwarring. We horen veel bijval, maar zien weinig reacties helaas, zonder iemand iets kwalijk
te nemen, maar hoe sterker we dit kunnen neerzetten, hoe beter we een lans kunnen breken !!

Stukje uitleg:

Vestia heeft een scheve schaats gereden met het derivatenschandaal. Hierna zijn hun maatregelen opgelegd door
het ministerie, maatregelen waardoor de huurders van Vestia de dupe worden van dat scheefrijden. Dat is in onze
ogen absoluut onaanvaardbaar !! Dus meldt u. We hebben u nodig om een vuist te maken. Geef uw (juiste) percentage
aan ons door op info@bewonerscommissiebergeijk.nl

dank u wel.

30-11-2018 onze help oproep van 20-11-18

Voor wie het aangaat en dús de mensen die het water aan de lippen staat (of al verder soms..). Wij vragen
niet om inkomensgegevens, dat is privacygevoelig en begrijpen we als geen ander. Waar we wél om vragen
is het percentage wat u kwijt bent aan woonlasten afgezet tegen uw inkomsten. Hoe bereken je dat ?

Netto huur gedeeld door netto inkomsten (zonder toeslagen!!) maal 100. In schema:

    netto huur       x 100 = xx percentage
netto inkomen

En dát percentage willen we graag van u horen, Hier kan niets uit worden afgeleid wat uw netto inkomsten zijn,
alléén de verhouding wordt hier weergegeven van hoeveel % u kwijt bent aan woonlasten.

Met die gegevens in de hand, en het liefst van zoveel mogelijk mensen, kunnen we een vuist maken naar Vestia,
zodat men niet meer klakkeloos hun huurverhogingen kunnen doorvoeren, maar gedwongen worden rekening
te houden met mensen waar die verhouding niet meer klopt en DUS een 0,0% huurverhoging zullen móeten gaan
hanteren. Dat is onze opzet ! Graag uw reactie in úw eigen belang !! Is uw percentage hoger dan 30-35% dan is
uw bijdrage heel belangrijk om dit voor elkaar te krijgen, dus laat het ons weten. Alvast dank.

20-11-2018 HELP HELP HELP !!!

Helaas krijgen we steeds meer te horen dat huur het leven gaat beïnvloeden. De lasten worden veel te hoog
voor de sociale huurwoningen. Er wordt uitgegaan van 30-35% van je netto-inkomen mag bestaan uit huur.
Echter horen we steeds meer dat het 60-70% de huur is. Dit kan toch niet zo zijn dat het water bij steeds meer
mensen aan de lippen staat en huisuitzettingen het gevolg gaan zijn ?
Willen jullie via info@bewonerscommissiebergeijk.nl melden wat jullie percentage is of huurprijs en netto-inkomen
doorgeven. We willen dit een halt toe gaan roepen en landelijk om aandacht gaan vragen, maar zonder jullie
hulp kunnen we helaas niet!

25-06-2018 Mail van huurdersraad Vestia

Maandag 25 juni jl. is bij leden van de huurdersraad een email binnengekomen van de huurdersraad Vestia.
Die gaat over teveel betaalde inkomensafhankelijke huur. Daar meer mensen dit moeten weten publiceren we
hier de inhoud van deze informatie. Voor wie dit aangaat is dit belangrijk nieuws !! Klik op de link om
de informatie van de Huurdersraad Vestia 250618 te lezen en doe er uw voordeel mee.

23-04-2018 Brief van Vestia

OP 23 april hebt u allen een brief ontvangen van Vestia. Ook hierin wordt melding gemaakt van de
intentieverklaring echter met één verschil dat men verwacht uiterlijk 31 december 2018 meer duidelijkheid  te
kunnen geven. Wilt u de brief nog eens nalezen, klik dan hier.

12-04-2018 Wederom nieuws voor de huurders van Vestia!

Op de informatieavond van 14 maart j.l. heeft onze wethouder Thomas van Hulsel u verteld dat dinsdag 13 maart
het college van Burgemeester en Wethouders de intentieverklaring goedgekeurd had. Op woensdag 11 april is
deze door alle betrokken partijen ondertekend. Het doel van deze overeenkomst om te komen tot een haalbare
constructie voor de overname van het woningbezit van Vestia in Bergeijk door woningcorporatie Woningbelang.
Gezien de positie van Vestia als saneringscorporatie wenst Vestia haar bezit buiten haar werkgebied te verkopen.
Voor de gemeente Bergeijk staat het volkshuisvestelijk belang en dus de belangen van de huurders voorop. Vestia
bezit in Bergeijk 446 (sociale) huurwoningen. In de komende periode wordt de haalbaarheid van een overname
van deze woningen onderzocht waarbij uiterlijk 1 juli 2018 meer duidelijkheid moet zijn.

Verder hebben we voor alle huurders van Vestia het Woonmagazine Huurwijzer van de Woonbond over de
Huurverhoging van 2018. Zoals u waarschijnlijk weet gaat elk jaar de huur vanaf 1 juli weer verder omhoog, maar
mag dit zomaar en tot hoeveel mag Vestia verhogen? Dit alles staat in dit magazine uitgelegd.

Wilt U deze graag lezen, dan willen we u vragen deze op te komen halen op een van de volgende adressen en dagen:
Dr. Duchateaustraat 1 in Bergeijk op maandag tot en met vrijdag tussen 19.00u en 20.30u. Dit kan tot en met donderdag
26 april. Graag willen we uw naam en adres noteren zodat we weten wie er interesse heeft hiervoor.
Ook af te halen aan Het Kaar 40 in Bergeijk op woensdag 25 april tussen 19.00u en 20.30u.
We hopen u weer een beetje te hebben ingelicht en zodra we weer nieuws hebben dat laten we van ons horen.

Groetjes,
Bewonerscommissie Bergeijk


11-03-2018. Informatieavond voor Huurders van Vestia 14 maart a.s. !!

Op woensdag 14 maart om 20.00u in de Zaal van de Walrus (ingang én parkeergelegenheid aan de Vlieterdijk)
houden we een informatieavond. Agenda:

1. Opening
2. Woonbond
3. Wethouder Thomas van Hulsel
4. Veiligheid
5. Bestuur
6. Wat er verder op tafel komt.

Het zal een zeer informatieve en interessante avond worden en we hopen u dan ook te mogen verwelkomen.
We kunnen u de eerste consumptie op deze avond op onze rekening aanbieden dankzij Vestia.

Bewonerscommissie Bergeijk.
Voor vragen:  
info@bewonerscommissiebergeijk.nl   of bel  06-83996153


27-02-2018. Groot nieuws voor de huurders van Vestia in Bergeijk

Op woensdag 14 maart om 20.00u hebben we een informatieavond voor u georganiseerd bij
Zaal De Walrus. Op deze avond brengen we de Woonbond met ons mee. De Woonbond
adviseert ons als commissie op allerlei gebied, waar we deze avond ook verder op in gaan.
Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande, waar we u van op de hoogte willen brengen.
Wilt U op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt? Kom dan zeker luisteren en meepraten op
woensdag 14 maart in de zaal van De Walrus.


20-02-2018. Nieuws voor de huurders van Vestia

Op woensdag 14 maart 20.00 u bij Zaal de Walrus hebben we een informatieavond gezamenlijk
met de Woonbond. Er speelt momenteel erg veel bij Vestia, waar we jullie van op de hoogte
willen stellen.  We hebben veel grote en kleinere stappen gemaakt in het afgelopen jaar.
Misschien nog niet helemaal merkbaar, maar zeker niet onbelangrijk. Voor U als huurder is het
van groot belang dat U op deze avond aanwezig bent. 

Bewonerscommissie Bergeijk


13-11-2017. Derde overleg met Vestia en gemeente Bergeijk over prestatieafspraken. Wij zijn
het als commissie voorlopig niet eens met de geboden prestatieafspraken vanuit Vestia.
M.n. dat men geen énkele investering wil doen in de duurzaamheid van onze woningen
is ons een doorn in het oog. De reactie bij monde van regiomanager den Ouden is; "er
zijn geen sancties op het niet uitvoeren van duurzaam beleid en dus voeren we dit niet uit.
De politiek moet maar bepalen hoe we dit als corporatie moeten uitvoeren." Dit kan én mag
niet het uitgangspunt zijn. Sterker nog, op de huurdersdag 2017 blijkt dat het Vestia bestuur
hier wel degelijk werk van wil maken. DAn willen wij dat als BC ook terugzien in concrete
maatregelen m.b.t. de Vestia woningen in Bergeijk! Zo gaan we de gesprekken a.s. maandag
dan ook in. Wij hebben als  bewonerscommissie een doorslaggevende inbreng in deze
besprekingen. Wij tekenen vooralsnog niet voor de prestatieafspraken als hier geen concrete
maatregelen op duurzaamheid in worden betrokken alsmede een betere onderhouds- en
zéér beter dienstverlenende situatie wordt gecreëerd. We accepteren zélfs niet de op de
huurdersdag gemaakte belofte van 3 jaar. Dit moet sneller en binnen afzienbare tijd.


4-11-2017. Als BC Bergeijk zijn we naar de Huurdersdag 2017 gegaan om u te vertegenwoordigen.
Deze dag werd georganiseerd door de Huurdersraad Vestia. Er waren workshops met diverse
thema's als Grip op geld, langer thuis wonen en duurzaamheid. We hebben oo gesproken met
diverse leden van bestuur van Vestia en onze bedenkingen omtrent goede behandeling van
huurders uit Bergeijk onder de aandacht te brengen. We werden nadrukkelijk gehoord. We
hebben denken we Bergeijk weer op de kaart gezet ! En zo hoort het te zijn. Er volgen nadere
acties op ons bezoek aldaar. Voor een verslag, klik hier.


5-9-2017. Tweede overleg met Vestia en gemeente Bergeijk over prestatieafspraken.
Vestia, bij monde van regiomanager den Ouden, was niet gecharmeerd van ons
media-initiatief eind augustus, maar is de enige manier voor ons als commissie om u als
vitaal onderdeel van onze commissie te benaderen. Wij hebben nl. geen beschikking
gekregen over alle gegevens van de huurders die we vertegenwoordigen.
Zo mogelijk gaan we korte verslagen plaatsen van deze overlegronden hier op de website.
Wij doen dit nog altijd met 3 mensen, zijn nog steeds op zoek naar versterking.


28-8-2017. Het is even stil geweest. Die tijd hadden we nodig om ons te verdiepen in alle
materie en hier zijn we nog steeds mee bezig, maar gezien het a.s. gesprek met Vestia en
de gemeente Bergeijk roepen we uw hulp in en vragen u uw ervaringen met ons te delen.
Zie de activiteitenpagina welke ervaringen wij graag van u zouden horen.


31-5-2017. Het eerste overleg met Vestia en gemeente Bergeijk in het kader van de
prestatieafspraken waarin we uw belangen gaan behartigen.  Allemaal nieuw voor ons,
maar we gaan horen wat er zoal wordt besproken.


29-4-2017. We hebben een enquête geplaatst op onze activiteitenpagina. Dit verschaft ons
inzicht in hoe het huurverhogingenbeleid van Vestia in Bergeijk wordt toegepast.
Graag voor 10 mei uw verhoging laten weten. Alvast hartelijk dank.


9-2-2017. Op 3 maart vind een nieuwe gespreksronde plaats tussen de gemeente Bergeijk,
Vestia en woningcorporatie Woningbelang. We zijn bijzonder benieuwd naar de uitslag.


Mededeling: We willen in de eerste helft van dit jaar een huurdersbijeenkomst houden. Doel is
om gezamenlijk onze standpunten te bepalen. Dit zullen we doen aan de hand van actuele
thema's. (Helaas is dit allemaal niet gelukt. Overlopende agenda's én eigen werk maakten
dit niet realiseerbaar).


1-2-2017. Oprichting bewonerscommissie Bergeijk.
We zijn gestart met 3 leden, maar willen naar een 6 leden tellende commissie.
Hebt u interesse om onze huurdersbelangenorganisatie te versterken, meld u zich dan.
Zie onze contactpagina voor mogelijkheden.