Bewonerscommissie Bergeijk

  Dr. Duchateaustraat 1, 5571 DA Bergeijk        


  ACTUEEL          WIE ZIJN WIJ          ACTIVITEITEN          CONTACT  

 

Bewonerscommissie Bergeijk is een organisatie die huurdersbelangen behartigd voor bewoners van huizen
van verhuurder Vestia in Bergeijk. Onze relatie met Vestia staat o.a. omschreven in de Wet op het overleg
huurders verhuurder.

Daar de leden van de commissie allen ook huurders zijn van Vestia willen zij zich gaan bekwamen om de belangen
op een correcte manier te vertegenwoordigen. Dit vergt wat aanlooptijd uiteraard.

Terwijl zijn we echter ook een klankbord voor de bewoners. Dit om aan Vestia door te geven wat er in de gemeente
speelt met betrekking tot Vestia.

Als bewonerscommissie worden we betrokken bij de gesprekken tussen de gemeente Bergeijk en Vestia als het
aankomt op het maken van prestatieafspraken. Dit is in de woningwet van 2015 zo geregeld. Hierbij hebben we
adviesrecht maar ook instemmingsrecht. Dit op basis van afspraken gemaakt tussen de huurdersraad Vestia en
Vestia zelf.

 
 
This site is © Copyright Work-With-IT 2017, All rights reserved. | Disclaimer